kýbl je ryze česká „image bookmarking“ služba. do kýble patří jen česká vizuální tvorba a původní český obrazový materiál. kýbl archivuje a ideálně také inspiruje.
kýbl is essentially a Czech image bookmarking platform. kýbl collects only original Czech works from all kinds of visually-driven fields. kýbl archives and ideally also inspires.